Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!


W najbliższym czasie w PSP nr26 pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).
Wizytatorzy ds. ewaluacji będą się starali uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i ich rodzicami.


Harmonogram działań dla uczniów i rodziców:

13 stycznia 2014 r. – poniedziałek

Ankietowanie uczniów kl. V –online (Moja szkoła) – 78 pytań
Ankietowanie uczniów kl. VI –online (Mój dzień) – 23 pytania
Obserwacja lekcji, wywiad z nauczycielem i uczniami po obserwacji
Ankietowanie rodziców klas V i VI online

14 stycznia 2014 r. – wtorek

Wywiady z uczniami klas I-III i klas IV-VI

15 stycznia 2014 r. – środa

Obserwacja lekcji, wywiad z nauczycielem i uczniami po obserwacji
Wywiad z rodzicami  godz.15:30 – Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły + 6 rodziców z klas

22 stycznia 2014 r. - środa

Obserwacja lekcji, wywiad z nauczycielem i uczniami po obserwacji

24 stycznia  2014 r. – piątek

Obserwacja lekcji, wywiad z nauczycielem i uczniami po obserwacji

                                                                                                     Dyrektor szkoły
                                                                                                    Danuta Kamińska